Ajudem i acompanyem als Gabinets

de Presidència i de Comunicació de

Governs, Institucions, Empreses, Organitzacions

i Partits Polítics

Entenem que el dia a dia d’una organització (governamental, institucional, administrativa, empresarial o política) es veu arrossegada per:

    • el desgast diari i quotidià de la gestió ordinària d’equips;

      

    • la pressió per aconseguir els objectius i la necessitat constant de creixement;

    • l’execució del pla estratègic preestablert;

    • las incidències sobrevingudes, i afrontar crisis i emergències diverses;

    • la necessitat de la immediatesa de les respostes i solucions;

    • la sobre-exposició permanent al focus públic i informatiu genera un stress i ofec organitzatiu i institucional que genera  una pèrdua de forces i eficàcia de les estructures institucionals.

Oferim i aportem:

 • alliberar de pressió l’organització, assumint-la com a pròpia;   

 • aire fresc, mirada externa i distància; 

 • temps, espai i reflexió necessàries;

 • auditoria independent i professional;

 • seguiment i control exhaustiu dels processos; 

 • el control en la presa de decisions, els calendaris d’execució;

 • coaching permanent.

Task force resolutiva ad hoc:

per garantir l’impuls, la bona implementació, l’execució i l’assoliment dels grans objectius estratègics de la legislatura, assegurant l’èxit de Governs, Institucions, Organitzacions i Empreses.

 

Comments are closed.