Subscrivim públicament, defensem i som activistes del manifest

“Repensar els nous lideratges i la comunicació”:

1. Construir una nova manera en que les persones es relacionen amb Governs, Empreses, Organitzacions i Partits Polítics basada en:

 • un empowerment ciutadà permanent;

 • transversalitat, horitzontalitat i transparència;

 • l’escolta activa permanent;

 • la construcció de coalicions ciutadanes;

 • la confiança mútua;

 • el compromís amb els valors ètics;

 • social i mediambientalment responsable #noulideratge.

2. Una nova manera de comunicar:

 • comunicació basada en les persones; 

 • transparent;

 • donant la cara;

 • que acabi amb el soroll, els crits i la crispació;

 • que empatitzi amb les persones;

 • amb capacitat de somriure i de generar confiança;

 • generar debat d’idees;

 • pedagògica i en positiu, sempre #novacomunicació.

3. Una nova manera de construir lideratges basats en:

 • el coratge, donar la cara, assumint responsabilitats, retre comptes;

 • en la cooperació i en la suma;

 • els valors en femení;

 • la capacitat d’arribar a consensos i acords importants;

 • accessibilitat i transparència;

 • valors i compromisos ètics;

 • la innovació i en arriscar;

 • l’inconformisme, l’escolta activa i permanent;

 • restaurar la confiança amb les persones;

 • la capacitat de somriure i riure’s d’un@ mateix@;

 • compromís amb els resultats;

 • construïr una nova manera de fer política #novapolítica.


 

Comments are closed.